Vi är ett nystartat företag som marknadsför program och appar för lösenordshantering, så kallade password managers.