Självklart har vi testat alla lösenordsprogram vi hittat som anses vara seriösa och vi har vår favorit klar för oss när det gäller program för lösenord.